Послуги з фінансового лізингу

"фінансовий лізинг", це вид правових відносин, за яким лізингодавець зобов'язується відповідно до договору фінансового лізингу на строк та за плату, визначені таким договором, передати лізингоодержувачу у володіння та користування як об'єкт фінансового лізингу майно, що належить лізингодавцю на праві власності та було придбано ним без попередньої домовленості з лізингоодержувачем, або майно, спеціально придбане лізингодавцем у продавця (постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачів специфікацій та умов, та передбачає наявність хоча б однієї з ознак фінансового лізингу, встановлених Законом "Про фінансовий лізинг".

У фінансовій компанії ТОВ "Діамант +" Ви отримуєте весь комплекс послуг у максимально стислий термін.
Підприємство отримує у розпорядження авто (техніку, обладнання) після сплати авансу ТОВ "Діамант +", використовує його за призначенням та продовжує виплачувати платежі, ставить його на баланс, виробляє його викуп після закінчення або до закінчення терміну контракту.
У лізинг можна брати як новий транспортний засіб (ТЗ) (техніку, обладнання), так і що був у користуванні.
Подати заявку
Ви отримуєте бажаний транспортний засіб (техніку, обладнання) вже сьогодні, а сплачуєте частинами.
Процес лізингу виглядає так: покупець вибирає авто (техніку, обладнання), укладає договір з фінансовою компанією ТОВ "Діамант +", яка викуповує предмет лізингу, оформляє його в держорганах та передає в користування покупцю на строк від одного року до п'яти років. Лізингоодержувач щомісяця виплачує певний відсоток вартості предмета лізингу. Після закінчення терміну дії договору предмет лізингу повністю перетворюється на власність лізингоодержувача. Якщо з'явилася можливість оплатити повну вартість раніше, викупити предмет лізингу можна раніше встановленого договорі терміну.
Обслуговування при фінансовому лізингу лягає на плечі лізингоодержувача.
Це дозволяє вирішити питання щодо придбання необхідного обладнання (транспорту) не маючи власних коштів у повному обсязі.
Замовити послугу
Необхідність фінансового лізингу

Відповідно до Закону "Про фінансовий лізинг" лізинг вважається фінансовим, якщо до лізингоодержувача переходять усі ризики та винагороди (вигоди) щодо користування та володіння об'єктом фінансового лізингу та виконується хоча б одна з наступних ознак (умов):

- об'єкт фінансового лізингу передається терміном, протягом якого амортизується щонайменше 75 відсотків його первісної вартості, а лізингоодержувач зобов'язаний виходячи з договору фінансового лізингу, чи іншого договору, визначеного договором фінансового лізингу, протягом терміну дії договору фінансового лізингу придбати об'єкт фінансового лізингу з подальшим переходом права власності від лізингодавця до лізингоодержувача за ціною та на умовах, передбачених таким договором фінансового лізингу або іншим договором, визначеним договором фінансового лізингу;

- сума лізингових платежів на момент укладання договору фінансового лізингу дорівнює початковій вартості об'єкта фінансового лізингу або перевищує її;

- балансова (залишкова) вартість об'єкта фінансового лізингу на момент закінчення терміну дії договору фінансового лізингу, передбаченого таким договором, становить не більше ніж 25 відсотків первісної вартості (ціни) такого об'єкта фінансового лізингу станом на початок терміну дії договору фінансового лізингу тощо. .

Законом визначено об'єкти фінансового лізингу. Об'єктом фінансового лізингу може бути майно, яке визначено індивідуальними ознаками та відповідає критеріям основних засобів відповідно до законодавства, не заборонено законом до вільного обігу на ринку та щодо якого законом не встановлено обмеження про передачу його в лізинг.

Законом встановлено, що не можуть бути об'єктами фінансового лізингу земельні ділянки та інші природні об'єкти, а також об'єкти, визначені частиною другою статті 3 Закону "Про оренду державного та комунального майна".

Задати питання
Задайте своє питання нашому фахівцю і він з вами зв'яжеться протягом декількох хвилин